چاپ
دسته: شهرستان ها

امروز در نخستین جمعه ماه محرم مراسم شیرخوارگان حسینی در حسینیه ۱۴ معصوم (ع) و اصغریه شهرستان آزادشهر برگزار شد.

به گزارش تیتر آزاد، امروز در نخستین جمعه ماه محرم مراسم شیرخوارگان حسینی در حسینیه ۱۴ معصوم (ع) و اصغریه شهرستان آزادشهر برگزار شد.

تصاویر مراسم شیرخوارگان حسینی در حسینیه ۱۴ معصوم 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

انتهای پیام/