چاپ
دسته: شهرستان ها
بازدید: 1304

فرمانداری رامیان نتایج آرای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شهرستانهای رامیان و آزادشهر را اعلام کرد که بر اساس آن غلامعلی کوهساری بیشترین آرا را بدست آورده بود.

 به گزارش تیتر آزاد، فرمانداری رامیان نتایج آرای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شهرستانهای رامیان و آزادشهر را اعلام کرد که بر اساس آن غلامعلی کوهساری بیشترین آرا را بدست آورده بود.

نتیجه نهایی آرای صحیح و تفکیکی رامیان و آزادشهر

جمع کل آرا: ۸۵۹۶۶

غلامعلی کوهساری ۳۸۶۱۵

علیرضا ابراهیمی ۲۹۴۶۲

عبدالعزیز خان محمدی ۶۵۱۵

علیرضا نوروزی ۳۰۸۰

رمضان کیخا ۳۰۷۶

ایوب منصوری ۱۷۵۶

شهربانو کوهساری ۵۷۲

 01

نتیجه نهایی آرای صحیح و تفکیکی رامیان و آزادشهر بر اساس خبر رسیده از منابع موثق نیز به شرح زیر است.

غلامعلی کوهساری ۱۷۱۲۱ رامیان و ۲۱۴۹۴ آزادشهر

علیرضا ابراهیمی ۱۷۷۳۶ رامیان و ۱۱۹۰۶ آزادشهر

عبدالعزیز خان محمدی ۳۰۸۲ رامیان و ۳۴۳۳ آزادشهر

علیرضا نوروزی ۷۳۲ رامیان و ۲۳۴۸ آزادشهر

رمضان کیخا ۱۵۶۵ رامیان و ۱۵۱۱ آزادشهر

ایوب منصوری ۸۸۹ رامیان و ۸۶۷ آزادشهر

شهربانو کوهساری ۱۷۶ رامیان و ۳۹۶ آزادشهر

جمع کل آرای صحیح رامیان: ۴۱۱۲۱
جمع کل آرای صحیح آزادشهر: ۴۱۹۵۵

آرای باطله و سفید : ۲۷۷۳

جمع کل آرا: ۸۵۹۶۶