توییت فعال فرهنگی و سیاسی آزادشهری مورد استقبال همشهریان قرار گرفت.

 به گزارش تیتر آزاد، عیسی شفایی فعال فرهنگی سیاسی آزادشهری دیروز توییتی در خصوص بیکاری همشریان خود گذاشت که مورد استقبال همشریان و هموطنان قرار گرفت.

در این توییت شفایی با گذاشتن عکس تابلو خطر کار گران مشغول کارند نوشته بود،

خطر کارگران مشغول کار هستند؟ 

در شهر من کارگران بیکارند

#آزادشهر

این مطالبه گری وی در همان ساعات اولیه واکنش همشهریان و هموطنان عزیزمان را به همراه داشت و با ریتوییت و لایک مطلب وی را تایید کردند.

 

1

انتهای پیام/