چاپ
بازدید: 366

ابراهيميان با اشاره به ممنوعيت تبليغات انتخاباتي افزود: كسي كه قبل از آغاز موعد تبليغات از هر طريق اعم از فضاي مجازي يا سنتي تبليغات كند ، مصداق تبليغات زودرس و تخلف است و قطعا ناديده انگاشته نمي شود .

به گزارش تیترآزاد، نجات الله ابراهیمیان سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي درباره پيامدهاي منفي استفاده از شبكه هاي اجتماعي براي تبليغات انتخابات و نحوه برخورد با متخفان گفت : اين شورا و عوامل نظارتي ما در چارچوب وظايفشان ، ظهور و بروز كساني كه در معرض داوطلب شدن هستند ، تحت كنترل و نظارت دارند.
وي افزود : اين اقدامات را در پرونده انتخاباتي داوطلبان درنظر مي گيريم و ميزان التزام به قانون هريك از داوطلباني كه خود را در معرض اين سابقه سياسي قرار مي دهند رصد خواهد شد .
ابراهيميان ، رعايت ضوابط تبليغات انتخاباتي را نشانه اي از ميزان التزام هر يك از داوطلبان به قوانين دانست و تاكيد كرد : بايد از همين ابتداي كار التزام خود را به قانون نشان دهيم، قانون انتخابات در بحث مربوط به ممنوعيت هاي تبليغاتي تفاوتي ميان فضاي تبليغاتي قائل نشده است.
وي گفت: قانون فرصت داوطلبان را براي تبليغات مشخص كرده است و در جدول مربوط به آن اعلام شده است و در رسانه ها نيز اعلام خواهد شد.
ابراهيميان با اشاره به ممنوعيت تبليغات انتخاباتي افزود: كسي كه قبل از آغاز موعد تبليغات از هر طريق اعم از فضاي مجازي يا سنتي تبليغات كند ، مصداق تبليغات زودرس و تخلف است و قطعا ناديده انگاشته نمي شود .
ابراهيميان در پاسخ به پرسش ديگري درباره دشوار بودن شناسايي هويت متخلفان در فضاي مجازي گفت : در اجراي قانون انتخابات ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي ايجاد شده است و قوه قضائيه و نهاد اجرايي و نظارتي نيز با همكاري يكديگر از همه امكانات موجود براي پيشگيري از وقوع جرم يا برخورد با اعمال مجرمانه در حد قوانين موضوعه استفاده مي كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: البته شايد جاي تدابير و قوانين تفصيلي در اين زمينه خالي باشد اما در وضع كنوني حقوقي نيز ابزار مناسب براي برخورد و مواجهه با تخلفات داريم .
انتهای پیام /