حتی با وجود آرام شدن درگیری تجاری بین چین و آمریکا، مقامات اجرایی شرکت های نفت چین از خرید نفت آمریکا خودداری می‌کنند .

نزدیک به ۷۰۰ کشیش کاتولیک طی دهه‌ها در ایالت ایلینوی در معرض اتهام آزار جنسی افراد زیر سن قانونی قرار گرفته‌اند.

بعد از رد پیشنهاد همکاری مسکو برای تامین امنیت منطقه التنف از سوی واشنگتن، روسیه پایگاه نظامی را در نزدیکی تاسیسات آمریکایی در این منطقه ایجاد می‌کند تا خود به نابودی تروریست‌های داعشی و کمک به پناهجویان اردوگاه الرکبان بپردازد.

وزارت خارجه آلبانی از اخراج سفیر و یک دیپلمات دیگر جمهوری اسلامی خبر داده است.

«شیرین هانتر» معتقد است که بقای شورای همکاری خلیج فارس به آنچه در عربستان سعودی و ایران اتفاق می افتد بستگی دارد.