معاون سازمان امور مالیاتی چندی پیش فرموده بودند از بین 4 تا 6 میلیون شغل آزاد، تنها 495 هزار نفر مالیات پرداخت می کنند. ما پیشنهاد می کنیم حالا که مالیات کارمندان سر ساعت و قبل از اینکه حقوق به دستشان برسد برداشته می شود، دولت کلاً بی خیال مالیات اصناف شود و مالیات این 495 هزار نفر هم سر شکن شود بین کارمندان... باور کنید رقمی نمی شود!

این روز ها بازار میوه برای خودش به سوق الثلاثایی( سه شنبه بازار ) تبدیل شده که همه نوع میوه و اظهار نظر در آن یافت می شود.

download

چند صباحی است تنور دوگانه سوز ژست های روشنفکری در سراسر دنیا داغ داغ شده است. از چالش آب یخ گرفته تا چالش تماشای فیلم و خواندن کتاب و ... پیشنهاد می شود یک بار هم که شده ما یک چالش پست مدرن در دنیا راه بیاندازیم. مثلاً به جای آب یخ، روی سرمان آجیل بریزیم.

داعش پوشیدن شلوار را برای مردان در شهر «المیادین» سوریه ممنوع اعلام کرد.