شعری از شاعر جوان و خوش ذوق آزادشهری را در خصوص بازگشت پیکر 175 شهید والا مقام غواص به میهن اسلامی را بحضورتان عرضه میکنیم.

تمام نیروها که بین بچه ها مستقر شدند فرماندشان با صدای بلند چیزی را فریاد میکند و بعد سرباز ها شروع میکنند با سیم دست بچه ها را میبندند.

دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمه (س) درهفته آینده در گنبدکاووس تشییع می شوند.