چاپ
دسته: با شهداء
بازدید: 4140

شعری از شاعر جوان و خوش ذوق آزادشهری را در خصوص بازگشت پیکر 175 شهید والا مقام غواص به میهن اسلامی را بحضورتان عرضه میکنیم.

 

" امید عاشقان "

 غواص های کربلای 4 هستیم

امید قلب عاشقان زار هستیم/

با ما بگویید راز زخم کهنه تان را

نی خفته، بلکه ما همه بیدار هستیم/

از فتنه ها هرگز هراسی تان نباشد

ما زنده ایم و بر "ولایت" یار هستیم/

با ما اگر باشید ماهم با شماییم

ای مسلمین بر دردتان غمخوار هستیم/

پا کج گذارند دشمنان طوفان نماییم

در پاسبانی بهر دین هشیار هستیم/

با ما اگر درد دلی کوچک نمایید

والله از درد شما بیمار هستیم/

با دست بسته دستگیری می نماییم

ما رهروان حیدر کرار هستیم/

"صابر" دگر از دوری یاران چه نالی

غم را بران از دل که ما بسیار هستیم/

 

شاعر:

حسنعلی کوهساریان ( "صابر" )