بعد از گذشته حدود از ده روز از استیضاح شهردار آزادشهر توسط شورای شهر، امروز خبر مخالفت استانداری با این استیضاح، فضای مجازی شهرستان آزادشهر را پر کرد.

 به گزارش تیتر آزاد، خبر مخالفت با استیضاح شهرام سعیدی شهردار آزادشهر موضوع اصلی امروز کانالها و گروه های فضای مجازی این شهر بود.

در خبرها آمده بود که استانداری با استیضاح شهرام سعیدی مخالفت کرده است.

طبق اخبار موثق از منبعی آگاه، مخالفت با استیضاح شهردار آزادشهر توسط فرمانداری این شهر صورت گرفته است و در صورت پافشاری شورا بر نظر خود، موضوع در استان بررسی خواهد شد.

فرمانداری آزادشهر بر شفاف نبودن سوال از شهردار ایراد گرفت و مصوبه شورای شهر را رد کرد.

انتهای پیام/