جمعی از خبرنگاران شهرستان آزادشهر، امروز در حرکتی خودجوش با اجتماع در برابر اداره اموزش و پرورش این شهرستان و با در دست داشتن پلاکارد، کشتار وحشیانه مسلمانان میانمار را بدست دولت و بودائیان این کشور محکوم کردند.

به گزارش تیترآزاد، خبرنگاران آزادشهری در رابطه با علت تجمع خود در جلوی آموزش و پرورش اظهار کردند: تجمع ما در جلوی آموزش پرورش شهرستان آزادشهر چند پیام را بهمراه دارد. اول اینکه به نمایندگی از اصحاب رسانه، انزجار خود را از نسل کشی و ظلم به مردم مسلمان میانمار نشان دهیم و کشتار و به آتش کشیدن مردم بی دفاع را محکوم کنیم.

آنها ادامه دادند: پیام دوم این تجمع، اعتراض به سکوت رسانه های غربی و خبرنگارانی که انسانیت را با پول معاوضه کرده اند، می باشد.

خبرنگاران در خصوص پیام آخر این تجمع گفتند: از آنجا که آموزش و پرورش و بخصوص معلمین عزیز مسئول تربیت جوامع هستند، با اجتماع در برابر آموزش و پرورش از معلمین جهان برای محکوم کردن این نسل کشی در میانمار دعوت کرده و از آنها درخواست داریم تا در کنار آموزش علم به دانش آموزان، انسانیت را نیز به آنها بیاموزند تا در آینده شاهد فجایعی این چنینی نباشیم.

آنها همچنین از ملتها و حاکمان کشورهای مسلمان درخواست کردند، با اتحاد و واکنش هماهنگ نسبت به وضعیت مسلمانان میانمار، جوامع بین المللی را مجبور کنند این جنایات را محکوم کرده و دولت میانمار را به توقف نسل کشی وادار کنند.

سید مصطفی میرعرب رضی

انتهای پیام/