در دو مصاحبه ای که از شهردار فعلی و سابق آزادشهر در خصوص بدهی و شرایط حقوقی کارگران شهرداری داشتیم، اطلاعات متفاوتی از آشنها شنیدیم که در تناقض با یک دیگر بود. خبرنگار ما به بررسی میدانی این موضوع پرداخت و شرح آن در متن خبر امده است.

به گزارش تیتر آزاد، خبرنگار ما در خصوص موضوعات مورد مناقشه بین شهردار فعلی و شهردار سابق تحقیقاتی را انجام داد و به بررسی ادعاهای شهرداران پرداخت که نتیجه آن به شرح زیر است.

یک موضوعی که دو شهردار بر سر آن اختلاف دارند، به روز بودن حقوق نیروهای شرکتی و رسمی است. شهردار سابق مدعی است که از زمان حضور وی حقوق ها بروز رسانی شده است ، در حالی که شهردار سابق بروز رسانی حقوق ها را در زمان خود اعلام می کند.

در گفتگو با کارگران شرکتی شهرداری آزادشهر ( شرکت باران کار استرآباد و تمیشه) این کارگران اعلام کردند: حقوق های ما از زمان قرارداد با این دو شرکت به روز بوده است و هر ماه حقوق آنها پرداخت می شده است. این دو شرکت از برج دی ماه سال ۱۳۹۵ با شهرداری قرار داد بسته اند و تنها حقوق آبان امسال عقب افتاده است. ( سند گفتگو در نزد تیتر آزاد محفوظ است)

کارگران شرکتی شهرداری آزادشهر افزودند: البته شرکت های قبلی (قبل از دی ماه ۱۳۹۵) به ما بدهی دارند و کارگران هنوز نتوانسته اند ، حقوق های عقب افتاده خود را دریافت کنند.

در گفتگو با مسئولین شهرداری، مشخص شد که شرکت های قبلی در ازای قسمتی از طلب خود از شهرداری بجای پول زمین دریافت و هنوز اقدامی برای تبدیل زمین به پول نکرده اند تا حقوق کارگران را تسویه کنند.

همان گونه که از سخنان کارگران مشخص است، به روز رسانی حقوق کارگران به ۱۱ ماه قبل بر می گردد که سخنان شهردار قبلی را تایید می کند. گرچه کارگران هنوز مطالباتی بابت حقوق، از پیمانکاران قبلی دارند.

یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف بین شهردار قبلی و فعلی، میزان بدهی و مطالبات شهرداری است.

این مناقشه با اعلام بدهی ۶.۷۰۰ میلیارد تومانی در فضای مجازی از سوی طرفداران شهردار جدید شروع شد. بعد از چند روز خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گفتگو با شهردار جدید میزان بدهی را از وی سوال کرد که شهردار جدید اعلام کرد: در حال بررسی حسابها هستیم و تا ۲۰ روز دیگر مبلغ دقیق آن را اعلام می کنیم، اما حدود ۶ میلیارد تومان بدهی هست.( خبرنگار ما آنجا حضور داشت)

در جواب این ادعاها هفته بعد، شهردار سابق با گفتگو با خبرنگار ما، با نشان دادن لیست بدهی ها مبلغ آن را ۴.۹۷۲ میلیارد تومان اعلام کرد و سخن از ۲.۶۰۰ میلیارد تومان مطالبه ماده ۷۷ شهرداری کرد. که با احتساب آن بدهی شهرداری به ۲.۳۰۰ میلیارد تومان کاهش می یافت.

شهردار فعلی در واکنش به این خبر، در گفتگو با خبرنگار ما با شنان دادن سندی، بیان کرد، بدهی ۵.۱۸۰ میلیارد تومان است. شهردار سابق نیز با تماس تلفنی آن را تایید کرد و اعلام کرد که حدود ۲۰۰ میلیون تومان از بدهی ها از قلم افتاده بود و این مبلغ درست است ولی مطالبات باید از آن کم شود.

شهردار فعلی در خصوص مطالبات ۲.۶۰۰ میلیارد تومانی مدعی شد که این مبلغ درست نیست و مطالبات شهرداری در بیش ترین حالت ۵۰۰ میلیون تومان است.

با توجه به مدرکی که به دست خبرنگار ما رسیده است و آن مدرک به امضای شهردار قبلی، فعلی، شورای شهر، مدیر مالی و رئیس شورای قبلی رسیده است، مبلغ بدهی همان ۵.۱۸۰ میلیارد تومان می باشد و مطالبات ماده ۷۷ شهرداری همان ۲.۶۰۰ میلیارد تومان درست است. ( مدرک در نزد تیتر آزاد محفوظ است)

با این حساب، بدهی واقعی شهرداری ۲.۵۰۰ میلیارد تومان است، که حدود ۱.۱۰۰ میلیارد تومان آن نیز مربوط به شهرداری و شورای دوره سوم است.

البته زمزمه هایی شنیده می شود که شهرداری مطالبات دیگری نیز دارد، اما هنوز سندی در این خصوص به دست ما نرسیده است.

در آخر باید گفت: اگر آن تعداد از اعضای شورای قبل که هم اکنون بیشترین کرسی ها را در شورای شهر آزادشهر دارند ( ۳ نفر از ۵ نفر)، برای عملکرد قبلی خود احترام قائل بودند و گزارش عملکرد می دادند، این کشمکش ها در بین دو شهردار به وجود نمی آمد و جو جامعه متشنج نمی شد. ما از آقای جواد عجم، پیمان گنجی و رضا هاشم زایی دعوت می کنیم تا گزارش عملکرد دوره ۴ سال قبلی خود را به مردم ارائه دهند تا شایعات در خصوص شهردار فقید آزادشهر پایان یابد.

انتهای پیام/