ماموریت بخشدار مرکزی آزادشهر به پایان رسید.

به گزارش تیتر آزاد، ماموریت سید محمد حسینی بخشدار مرکزی آزادشهر در بخشداری به اتمام رسیده و پس از تسویه حساب با استانداری ، به آموزش و پرورش نیز معرفی شد.

لازم به ذکر است: حسینی از فروردین ماه ۱۳۹۰ و نزدیک به چهارسال نیز بخشدار مرکزی آزادشهربود و انجام وظیفه می کرد.

از نکات قابل توجه می توان به این اشاره کرد که بعد از پایان ماموریت حبیبی بخشدار گذشته چشمه ساران، انتخاب بخشدار جدید بیش از ۴۰ روز به طول انجامید و یا اینکه حتی بعد از گذشت بیش از ۵ ماه از پایان ماموریت موسوی معاون فرماندار آزادشهر، هنوز هم فرماندار آزادشهر معاون ندارد.

حال سوال اینجاست ؛ آیا روند انتخاب بخشدار جدید بخش مرکزی آزادشهر هم به طول خواهد انجامید یا خیر؟

انتهای پیام/