تصاويري از طبيعت و امام زاده هاي بخش چشمه ساران آزادشهر.

طبيعت روستاي قشلاق

343954

نوده خاندوز

نوره خاندوز

روستاي وطن

روستای وطن2 29

امام زاده كاشيدار

images

امام زاده تخوش ييلاق

i811

روستاي فارسيان

عکس خبر 136 نشست خبری مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان به مناسبت روز روستا 2

 

 

انتهاي پيام/