جلسه پاسخگویی شهردار آزادشهر به اعضای شورای شهر در خصوص عملکرد شهرداری، برگزار شد.

به گزارش تیتر آزاد، بنا به اطلاعات رسیده از منابع معتبر، جلسه شورای شهر با شهردار آزادشهر برای پاسخگویی به عملکرد شهرداری و سوالات شورای شهر برگزار شد.

در این جلسه شهردار به تشریح عملکرد خود پرداخت و به سوالات اعضای شورا پاسخ داد، اما اعضای شورا از پاسخ شهردار قانع نشدند.

مقرر شد تا شورای شهر، در شنبه هفته آینده در رابطه با ابقا و یا تغییر شهردار آزادشهر جلسه ای برگزار کرده و در این خصوص رای گیری نماید.

انتهای پیام/