چند روزی بود که اداره آب برای پیدا کردن مکان شکستگی لوله خیابان شهید خنجری را حفاری می کرد. این حفاری ها امروز به نتیجه رسید و مکان شکستگی لوله مشخص شد.

به گزارش تیتر آزاد، چند روزی بود که اداره آب برای پیدا کردن مکان شکستگی لوله خیابان شهید خنجری را حفاری می کرد. این حفاری ها امروز به نتیجه رسید و مکان شکستگی لوله مشخص شد.

شرح ماجرا؛

رئیس اداره آب آزادشهر چند روز پیش که برای خریدن نان روغنی به نانوایی واقع در خیابان شهید خنجری می رود متوجه خروج حدود ۳ اینج آب از کنار دیواره رودخانه به داخل رودخانه می شود. وی به نیروهای اداره دستور بررسی موضوع را می دهد.

IMG 8960

کارشناسان اداره، آب را آزمایش می کنند، اما بخاطر مخلوط شدن آب شرب با آب جوی، شرب بودن آب خروجی از دیوار مشخص نمی شود. با این حال برای بررسی دقیق تر چند جا از خیابان را حفاری می کنند.

بعد از حفاری های زیاد ، امروز صبح متوجه می شوند که شکستگی در زیر جدول شهرداری اتفاق افتاده است. نیروهای شهرداری در زمان جدول کشی بدون هماهنگی با اداره آب از روی لوله سیمانی اداره آب عبور کرده و باعث این شکستگی شده بودند.

این جدول سالهاست که در این خیابان کشیده شده است و این آب شرب نیز سالهاست که در رودخانه می ریزد. اگر کنجکاوی و پیگیری رئیس اداره آب آزادشهر نبود، شاید سالهای دیگری نیز این آب شرب اینگونه به هدر می رفت. 

IMG 8959

نکته جالب دیگر در این خصوص نصب ستون های اداره برق و حفاری بدون هماهنگی ادارات دیگر است.

چند ماه پیش شاهد آن بودیم که اداره برق با درخواست شهرداری ستونهای خود را به چند متر عقب تر انتقال داد. در این انتقال و حفارها، با اداره آب، گاز و مخابرات هماهنگی نشد. این عدم هماهنگی باعث شد تا یک ستون در کنار لوله آب و گاز نصب شود.

این ستون لوله آب را شکست و در کنار لوله گاز نصب شده است.

از نکات مهم این ماجرا، پر کردن روی لوله گاز با سنگ بود. بدون اینکه استحکام زیر لوله گاز تست شود و یا اینکه از ماسه برای جلوگیری از فشار بر لوله استفاده شود.

امروز ظهر سید رسول حسینی فرماندار آزادشهر، پس از اطلاع از این ماجرا، رئیس اداره برق را به دفتر خود فرا خواند. 

انتهای پیام/