مراسم راهپیمایی روز قدس سال ۱۳۹۷ امروز ظهر در آزادشهر برگزار شد.

 به گزارش تیتر آزاد، مراسم راهپیمایی روز قدس سال ۱۳۹۷ امروز ظهر در آزادشهر برگزار شد.

در این مراسم با وجود گرمای شدید هوا، پیر و جوان، مرد و زن و شیعه و سنی همه  همه حضور داشتند و علیه رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا شعار دادند.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

انتهای پیام/