رئیس اداره تبلیغات اسلامی آزادشهر گفت: جای تاسف دارد که عده ای چراغ خاموش، اسنادی چون 2030 را در این کشور، همنوا با معاندین نظام ، اجرا می کنند اینها بدانند که چشم تیزبین مردم و ولایت تمامی تحرکات آنها را رصد می کند .

در این مراسم حجت الاسلام رضا دیلمی رئیس ستاد عفاف و حجاب شهرستان آزادشهر در تجمع مدافعان حریم عفاف و حجاب در سخنانی ، حجاب و عفاف را رمز ثبات و پویایی جامعه دانست و گفت: آنچه کانون خانواده را از انحطاط حفظ می کند حجاب و عفاف و قدرت ایمان است .

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آزادشهر تصریح کرد: امروزه دشمن برای ضربه زدن به کانون خانواده و بستر سازی شبیخون فرهنگی و جلوگیری از تشکیل جامعه دینی و مقبولیت زدایی از ارزشها، می کوشد که عیار حجاب و عفاف را با تشکیل صدها شبکه ی ماهواره ای و هزاران سایت و وب سایت بکاهد و امروز مصادیق آن را ما به وضوح در جامعه می بینیم.

حجت الاسلام دیلمی سپس به نقش قیام مردم در مسجد گوهر شاد در سال 1314 اشاره کرد و اظهار داشت: در آن روزگار شاید برخی تصور نمی کردند که روزی ذلت و خواری نظام منحوس و پلید ستم شاهی را ببینند اما این اراده ی الهی بود که محقق شد و امروز به برکت خون شهدا، امروز نظام مقدس اسلامی شکل گرفته است.

حجت الاسلام دیلمی در ادامه به پیام های این قیام اشاره کرد و افزود: تکلیف گرایی، روح تقوا و عبودیت، بصیرت و دشمن شناسی و نقش اراده ی یک ملت در برابر زیاده خواهی جریان استکباری بزرگترین درس هایی است که از این قیام می توان گرفت قیامی که چهره ی تاریک و ظلمانی اومانیسم و مدرنیته ی جهان غرب را برای همیشه ی روزگار در تاریخ ثبت کرد که چگونه عده ای به هویت و هستی یک ملت ، بی رحمانه حمله می کنند.

حجت الاسلام دیلمی بیان داشت: جای تاسف دارد که عده ای چراغ خاموش، اسنادی چون 2030 را در این کشور، همنوا با معاندین نظام ، اجرا می کنند اینها بدانند که چشم تیزبین مردم و ولایت تمامی تحرکات آنها را رصد می کند .

دیلمی در پایان گفت: پیام و وصیت شهدای مسجد گوهرشاد و همه شهدای انقلاب اسلامی، حراست از ارزشها و گفتمانی چون عفاف و حجاب است، لذا این تابلوی مقدس که نشانگر هویت دینی ماست باید همواره با افتخار در همه جا به احتزار درآید.