این روزها تعداد خبرنگاران رسمی شهرستان آزادشهر بگونه‌ی عجیبی رو به افزایش است. برخی این روند افزایشی را تلاشی برای ایجاد جنگ روانی و پیروزی در انتخابات آینده توسط گروهی خاص می دانند.

به گزارش تیتر آزاد، این روزها تعداد خبرنگاران رسمی شهرستان آزادشهر بگونه‌ی عجیبی رو به افزایش است. برخی این روند افزایشی را تلاشی برای ایجاد جنگ روانی و پیروزی در انتخابات آینده توسط گروهی خاص می دانند.

خبرنگاران جدید که پیش از این با ایجاد کانال تلگرامی با محوریت فعالیتهای قومیتی از جمله بزرگنمایی تلاش مسئولان آشنای خود و تلاش برای بی تاثیر کردن روشنگری ها و اخبار فعالان رسانه ای که علیه یک مسئول خاص نوشته می شد، با برچسب قومگرایی در فضای مجازی مشغول به فعالیت بودند، برای اعتبار دادن به خود، حضور در جلسات مهم ادارات، مراسمات، اتفاقات خاص و بخصوص تاثیر گذاری در انتخابات آینده ، از سایتها و روزنامه های آشنای خود در سطح کشور و استان کارت خبرنگاری دریافت کردند.

برخی از این خبرنگاران جدید با وجود دریافت چند ماهه کارت از یک روزنامه در مرکز استان، تاکنون حتی یک خبر هم در این روزنامه منتشر نکرده اند. برخی دیگر نیز کارت خبری خود را از یک پایگاه خبری گمنام در استانی دیگر گرفته اند.

نکته جالب این است که این خبرنگاران جدید مورد حمایت همه جانبه اقوام خود قرار دارند و به تمامی مراسمات و جلسات، حتی جلسات خصوصی اداری دعوت می شوند.

این موضوع، نمایندگان خبرگزاری های شاغل در شهرستان و خبرنگاران پایگاه خبری مجوزدار شهرستان را بسیار ناراحت کرده است که چرا در جلسات اداری و خاص بجای حضور نمایندگان خبرگزاری ها و سایتهای مجوز دار شهرستان، خبرنگاران نشریه ای در مرکز استان و یا پایگاه خبری ای در خارج از استان حضور دارند و اخبار جلسه تنها بجای انتشار در رسانه های مجوزدار، بر روی کانال تلگرامی آنها نشر پیدا می کند.

در همین خصوص علی اصغر(بهنام) قزلسفلو خبرنگار رسمی ایرنا در کانال تلگرامی خود نوشت:

w

همچنین روح ا... میرزایی خبرنگار رسمی ایسنا نیز در کانال خصوصی خود اینگونه نوشت:

qانتهای پیام/