راهپیمایی 13 آبان ۱۳۹۷ با شکوه و عظمت مثال زدنی در آزادشهر برگزار شد.

 به گزارش تیتر آزاد، راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۳۹۷ با شکوه و عظمت مثال زدنی در آزادشهر برگزار شد. مردم با بصیرت آزادشهر بار دیگر با وحدت همیشگی خود و حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان دادن که فریب خدعه دشمنان را نمی خورند، دوست را از دشمن می شناسند و تهدیدات پوشالی رئیس جمهور آمریکا نمی تواند اراده آنها را سست کند.

15

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39