مصوبه شورای ترافیک شهرستان آزادشهر در ایجاد بریدگی غیر استاندارد مقابل خیابان گلزار مصوبه ای غیر کارشناسی و با فشار اشخاص خاص بوده است.

به گزارش تیتر آزاد، تعریض خیابانهای آزادشهر همواره از دغدغه های اصلی مردم این شهر بوده است. زیرا 3 خیابان اصلی این شهر از 120 متر منتهی به فلکه مرکزی تا این فلکه از عرض کمی برخوردار بوده و این موضوع باعث ترافیک سنگین در این شهر می شود.

در سالهای گذشته هر شخصی که به عنوان نماینده، فرماندار یا شهردار آزادشهر انتخاب شد، قول داد تا در جذب بودجه مورد نیاز برای تعریض این خیابانها تلاش کند، اما متاسفانه هیچ یک نتوانستند به این مهم دست یابند.

از زمان مهندس باقری شهردار فقید آزادشهر، عده ای طرح کوچک کردن پیاده روها و افزودن قسمتی از آنها را به خیابان اصلی مطرح می کردند تا به این وسیله اندکی به تعریض خیابان کمک کنند، اما مهندس باقری این کار را خلاف اصول مهندسی می دانست و آن را موجب به سختی افتادن عابرین پیاده اعلام می کرد.

بعد از مهندس باقری ، مهدی جعفری در 11 ماه خدمت خود به عنوان شهردار آزادشهر، با این طرح مخالفت کرد و در آخر، مهندس شهرام سعیدی در مدت کوتاه مدیریت خود بر شهرداری این طرح را در خیابان شهید بهشتی، یکی از سه خیابان آزادشهر اجرایی کرد.

مخالفان اجرای این طرح، این کار را خیانتی بزرگ در حق آزادشهر اعلام کردند، زیرا آنها معتقد بودند که این کار باعث بالا رفتن مغازه های این خیابان تا سقف دو ، سه برابر شده و بودجه مورد نیاز برای خرید این مغازه ها را چند برابر کرده است. علاوه بر این درختان قطع شدند و عابرین پیاده به سختی می توانند در پیاده رو تردد کنند. عدم نظارت بر ترمیم ساختمانهای فرسوده نیز باعث شد تا طرح عقب نشینی همچنان با مخالفت مالکان مغازه ها به عقب بیفتد.

به هر حال این طرح با مخالفان و موافقانی که داشت انجام شد و با وجود آسیبهایش، توانست مقداری از بار ترافیکی خیابان شهید بهشتی بکاهد.

در این طرح برای جلوگیری از ترافیک علاوه بر کوچک کردن پیاده روها و افزودن قسمتی از آنها به خیابان شهید بهشتی، در وسط این خیابان دیواره کوتاهی کشیدند تا در فاصله 120 متری از فلکه تا قسمت عریض خیابان،ماشین ها در هر لاین تنها در خط مستقیم حرکت کنند و تغییر مسیر آنها باعث ترافیک نشود.

این دیواره کوتاه وسط خیابان، ترافیک خیابان شهید بهشتی را بسیار روان کرده بود و تا اینکه افراد خاصی که در خیابان گلزار،خیابانی که منتهی به خیابان شهید بهشتی است زندگی می کردند، با وجود اینکه خیابان آنها تقریبا در وسط مسیر دیواره کشی قرار داشت ( 50 متر تا فلکه مرکزی و 70 متر تا دور برگردان استاندارد) به این دیوار اعتراض کردند.

این اعتراض بخاطر نفوذ این افراد و همراهی برخی از مسئولین شهرستان به شورای ترافیک رفت و بدون بلافاصله در شهرستان رای آورد و دستور ایجاد بریدگی در مقابل خیابان مزار داده شد.

سوال ما از مهندسین شهر سازی و کارشناسان راهنمایی و رانندگی این است، آیا ایجاد بریدگی در خیابانی که، افراد برای دسترسی به آن در بیشترین حالت باید 140 متر، مسیر اضافه تری را می پیمودند (70 رفت تا دور برگردان+70 متر برگشت تا ابتدای خیابان گلزار) کار کارشناسی و مهندسی است!؟

اگر جواب شما بلی است، آیا در زمان دیوار کشی وسط خیابان، کار کارشناسی انجام نداده و بیت المال را به هدر داده اید؟!

سوال ما از فرماندار آزادشهر این است، آیا خبر دارید که در مدت کوتاه ایجاد بریدگی 2 تصادف در این محل اتفاق افتاده است؟

آیا منافع تعدادی اندک، باید منافع یک شهر را بخطر بیندازد؟!

هر چند مسئولین شهرستان نسبت به این خبر واکنشی نخواهند داشت، زیرا آنها با علم به ایجاد این مشکلات و احتمال وقوع تصادف، بخاطر نفوذ چند نفر، این بریدگی را باز کرده اند، اما ما از مسئولین استان تقاضا داریم که فکری بحال مردم مظلوم آزادشهر بکنند.

متاسفانه در شهرستان آزادشهر، برخی از مسئولین، بعد از گذشت چند روز از آغاز خدمتشان، خیلی زود با برخی ها چای خورده و پسرخاله می شوند!

انتهای پیام/