در حالی که ما باید به داشته های واقعی خود افتخار کنیم نه زندگی پوشالی دیگران، اما اینستاگرام باعث شده چشم و هم چشمی ها افزایش پیدا کند و حسرت زندگی دیگران یکی از علل اختلاف خانوادها شده است.

به گزارش تیتر آزاد، روح ا... میرزایی فعال خبری شهرستان آزادشهر در یادداشتی نوشت:

می خواهم از تجربه چند زندگی بگویم و مطمئن هستم برای خیلی ها اتفاق افتاده است. اگر در اینستاگرام عضو هستید حتما دیده‌اید خیلیها کوچکترین مسائل شخصی خود را به اشتراک می‌گذارند اما آیا آن عکس و حس ها واقعی است یا نه فقط برای به رخ کشیدن خود یا خودپسندی است ؟

دیدن و چرخیدن در اینستاگرام باعث شد کمی به این موضوع بپردازم و امیدوارم از اینستاگرام جنبه های خوبش را یاد بگیریم و حسرت زندگی پوشالی خیلیها را نخوریم ،زیاد به این عکسها اطمینان نکنید.

در زندگی واقعی گاهی حسرت زندگی کسی را می خوریم که فقط از دور زندگی آن را دیده ایم ولی اگر کمی به نزدیک تر بروید آنجا ست که می‌فهمید آن زندگی از دور زیباست و هرچه نزدیکتر میشوید به پوشالی بودن آن نیز بیشتر پی می برید و فقط حسرت آن را خورده اید حال به چند نمونه از زندگی روزمره اشاره می کنم

روزی زنی به مرد می گوید بچه فلان شخص شعر می خواند حتی یک سوره قران را حفظ کرده است چرا بچه ما نمی تواند خوب صحبت کند؟ بعد که بچه برای چند ساعتی به نزدیکی آمد متوجه شدند بله فقط شعر می‌خواند ولی کار دیگری بلد نیست، حتی غذا خوردن بلد نبود، بچه رنگ ها را تشخیص نمی داد ،بلد نبود کفش بپوشد یا سلام و تشکر کند بعد از دقایقی متوجه میشوند که این بچه بدور از پدر و مادر بزرگ شده است اختلافات خانوادگی دارد
ولی آن زن تا قبل از روشن شدن ماجرا حسرت همین بچه را می خورد بعد از آن متوجه شد بچه او همه این کارها را بلد بود ولی فقط بلد نبود شعر بخواند آن هم به خاطر خجالتی بودن آن بچه است

نگاه دیگر : طرف صاحب خانه و ماشین است و از دور می گویم ای کاش ما جای آن بودیم ولی به نزدیکتر که میرویم تازه می فهمیم که اتاق زن و شوهر همچون فرزندان جدا است حتی به هم سلام و احترام نمیگذارند ،همدیگر را درک نمیکنند ،سایه پدر یا مادر همدیگر را با تیر می زنند ولی در زندگی آن مستاجر همه چیز به خوبی و خوشی بود فقط از لحاظ مالی مشکل دارند ثروت خوب است به شرطی که حسرت نخورید و برای آن خانواده ثروتمند آرزوی خوشبختی کنید نه حسرت ، برای دیگران آرزوی خوشبختی کنید تا خداوند بهترینهای آن خانواده را نصیبتان کند نه داشته های پوشالی که فقط از دور زیباست.

آری حتما ملاک خوشبختی به داشتن چیزهای دیگران نیست، اگر چیزی را که ندارید حسرت نخورید.
شاید آن شخص در حسرت زندگی کوچک شما است و اگر کمی خوش بین باشیم همه صاحب خوشبختی مال و ثروت خواهیم شد حال کمی زودتر یا کمی دیرتر باید برای اخلاق خوب در خانواده و برای به دست آوردن ثروت حلال تلاش کنیم نه اینکه حسرت بخوریم

گاهی داشته های کوچک ما آرزوی بزرگ دیگران است ، و دیگران اگر به جایگاه اقتصادی ،اجتماعی یا سیاسی رسیده اند حتما زحمت کشیده اند و ما از نوع زحمت آن بی اطلاع هستیم نباید حسرت ان را بخوریم بلکه آرزوی موفقیت برایش کنیم .

مثبت فکر کنید و زندگی های پوشالی دیگران را رها کنید به زندگی و داشته‌های واقعی خود بچسبید

نویسنده : روح الله میرزایی