1022 باب اماکن مواد غذائی و 242مورد امکان عمومی در طرح چهل و پنج روزه (يکم اسفندامسال تا15فروردين سال94) بسيج سلامت نوروزی درسطح شهرستان آزادشهر مورد بازديد بازرسين بهداشت محيط و حرفه ای قرار خواهند گرفت.

به گزارش تیتر آزاد، جلسه هماهنگي و اجرای بسيج سلامت نوروزی 94 با هدف حفظ سلامت شهروندان آزادشهری و ارتقای سطح سلامت مسافران نوروزی و زائرين عبوری و و مقيم با حضور نماينده فرمانداری، شهرداری، دامپزشکی وادارات آب وفاضلاب شهری وروستايی، هلال احمر وساير ادارات شهرستان در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان آزادشهر برگزار شد.

دراين جلسه دکتر فدائی مدير شبکه بهداشت و درمان آزادشهر با بيان اينکه سلامت شهروندان و مسافران نوروزی، تامين و ارتقای ايمنی مواد غذايی در سطح عرضه و نظارت و رعايت بهداشت آب و پيشگيری از بروز اپيدمی منتقله از آب و غذا از اهداف برگزاری اين طرح 45 روزه است، افزود: انتظار ما ازبازرسان بهداشت محيط وحرفه ای اين است که دراجرای برنامه دقت کافی داشته وبا متخلفان بهداشتی طبق مقررات برخورد نموده و بر استفاده از لباس فرم و ساعت ورود وخروج تاکيد نمود.

وی هدف از انجام اين بازرسی ها و بازديدها را ارتقای سطح سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و زائرين عبوری و مقيم در شهرستان عنوان کرد و خاطرنشان کرد: بازرسی ها همه روز حتی در ايام تعطيل از ساعت 8 صبح الی ساعت 20 شب انجام می شود و در ساير ساعات افراد می توانند از طريق تماس با تلفن 01735721605 شبکه بهداشت و درمان آزادشهر ويا از طريق سامانه 1490، هر گونه شکايات، پيشنهادت يا انتقادات خود را مطرح کنند.

در ادامه ايمری ، مسئول واحد بهداشت محيط و حرفه ای برنامه عملياتی را توضيح داده و حدود انتظار برنامه را بيان نمود.

انتهای پیام/