عضو هیات علمی واحد آزادشهر به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

به گزارش تیتر آزاد، طی حکمی از سوی دکتر میرزاده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و پیشنهاد کمیته منتخب واحد آزادشهر ، دکتر محمد تقی بایی عضو هیات علمی گروه آموزشی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

در این حکم آمده است ،امید است در مرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی ، منشائ خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام های موثرتری بردارید.

انتهای پیام/