بنا بر اطلاعات منتشر شده توسط فرمانداری رامیان، 22  کاندیدا، در  یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر تایید صلاحیت شدند.

به گزارش تیتر آزاد، 22  کاندیدا، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر تایید صلاحیت شدند.

اسمی کاندیداها به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر می باشد؛

1- علیرضا ابراهیمی

2- رسول بامری

3- سیدمهدی حسینی

4- عبدالعزیز خان محمدی

5- سید اصغر حسینی خان ببین

6- جواد خواجه تراب

7- حسین سارانی

8- حمید سارونی

9- رضا صابری

10- مهدی عمرانی

11- کبری غفاری توران

12- نادر قائمی نژاد

13- شهربانو کوهساری

14- غلامعلی کوهساری

15- محمدرضا کوهنشین

16- رمضان کیخا

17- حسین محمدزاده

18- امید محمودی

19- ایوب منصوری

20-ایوب منصوری رضی

21-جواد میرعرب رضی

22- علیرضا نوروزی

انتهای پیام/