یادواره شهدای اقشار شهرستان آزادشهر با حضور جمعی از مسئولین این شهرستان برگزار شد.

 به گزارش تیتر آزاد، یادواره شهدای اقشار شهرستان آزادشهر با حضور جمعی از مسئولین این شهرستان برگزار شد.

2

3

4

1

5

6

7

8

9

11

12

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

انتهای پیام/