احمد نوباغی با اکثریت آرای شورای شهر نوده خاندوز، شهردار شد.

 به گزارش تیتر آزاد، احمد نوباغی با اکثریت آرای شورای شهر نوده خاندوز، شهردار شد.

*احمد نوباغی مهندس معماری است و یکی از اعضای شورای شهر نوده خاندوز بود.

نوده خاندوز بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران '3032 نفر جمعیت دارد.

انتهای پیام/