با رای حداکثری شورای شهر نگین شهر، رسول بامری شهردار شد.

 به گزارش تیتر آزاد، با رای حداکثری شورای شهر نگین شهر، رسول بامری شهردار شد.

انتهای پیام/