جلسه ستاد غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان شهرستان آزادشهر برگزار شد.

 به گزارش تیتر آزاد، در جلسه ستاد غنی سازی اوقات فراغت شهرستان آزادشهر در تعطیلات تابستان امسال از برگزاری کلاسهای آموزش مهارتی برای دانش آموزان در این طرح خبر داده شد.

مهدی مفیدی مدیر آموزش و پرورش آزادشهر در این جلسه از فعالیت سه کانون فرهنگی-تربیتی، دوسالن ورزشی و یک مرکز دارالقرآن در تعطیلات تابستان امسال باهدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان خبر داد و گفت: اوقات فراغت تابستان فرصت مناسبی برای افزایش توان مهارتی دانش آموزان و فعالیتهای فوق برنامه می باشد و باید از این ایام به نحو شایسته و مطلوب بهره برداری کرد.

وی پیش بینی کرد در تعطیلات تابستان امسال بیش از دوهزار دانش آموز در کلاسهای طرح غنی سازی اوقات فراغت شرکت نمایند.

همچنین در این جلسه مقرر شد از دانش آموزان و هنرآموزان هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان به عنوان مربی در کلاسهای مهارت آموزی این طرح استفاده شود.

انتهای پیام/