مردم آزادشهر با حضور در هیئت ها و شرکت در دسته روی ها و عزاداری ها اربعین حسینی را به سوگ نشستند.

 به گزارش تیترآزاد، 

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

a11

a12

a۱۳

انتهای پیام/