مردم روستای نیلی شهرستان آزادشهر با نامه ای انزجار خود را از دشمنان، عوامل آنها و اغتشاش گران اعلام کردند و برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کردند.

به گزارش تیتر آزاد، مردم روستای نیلی شهرستان آزادشهر که از هموطنان بلوچ ما می باشند در واکنش به آشوبگری ها و اغتشاشات اخیر در کشور توسط عوامل منافقین و مزدوران بیگانه، با نامه ای انزجار خود را از دشمنان، عوامل آنها و اغتشاش گران اعلام کردند و برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کردند. متن نامه به شرح زیر است:

سخنانی از زبان اهالی محترم روستای نیلی:

ما مردمان روستای نیلی حامی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم و این را دقیقا می دانیم که آگاه و هوشیار باشیم که عده ای منافق، مزدور و عوامل بیگانه دست به کشتار افراد بیگناه و تخریب اموال عمومی و برهم زدن نظم جامعه هستند و اجازه نمی دهیم دشمن سوء استفاده بکند و از هدف اصلی که حفظ نظام و آرمان های انقلاب اسلامی ایران می باشد خارج نمی شویم.

ما اهالی روستای نیلی، خشونت و آشوب خیابانی را راه حل مناسبی برای رسیدن به مطالبات قانونی نمی دانیم و با اتحاد و همبستگی و اگاهی، دست بیگانگان و اشوبگران را از کشور خود کوتاه می کنیم و بار دیگر مشت محکمی بر دهان آمریکا و اسرائیل خواهیم زد.

می دانیم که دشمنان ایران همواره منتظر فرصت و یک رخنه هستند تا کینه های خود را نسبت به ملت ایران نشان دهند و کاملا هوشیار هستیم ایرانی هیچ گاه پرچم کشور خود را آتش نمی زند.

آنان دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران هستند و متحد شدند که برای کشور ما مشکل درست کنند و هیچ گاه از دشمنی دست بر نمی دارند و از آشوب و اغتشاش و نا آرامی در کشور ما خوشحال هستند.

ما اهالی روستای نیلی بار دیگر با شجاعت، فداکاری، ایمان و اتحاد جلوی دشمن خبیث ایستادگی می کنیم و اجازه دخالت به هیچ بیگانه ای را نخواهیم داد.

100

انتهای پیام/