متاسفانه جمعه گذشته، در کنار هنرستان کار و دانش شهرستان آزادشهر، عده ای با به جان هم انداختن سگ ها به تفریح و شرط بندی پرداختند.

به گزارش تیتر آزاد، جمعه گذشته در شهرستان آزادشهر، عده ای انسانیت را لکه دار کردند و با به جان هم انداختن سگ ها به تفریح و شرط بندی پرداختند.

این کار زشت در زمینهای خالی اطراف هنرستان کار دانش آزادشهر انجام شد و متاسفانه حدود 300 نفر برای تماشای این جنگ خونین بین حیوانهای بی زبان آمده بودند.

بنا به گفته یکی از حضار، هر زمان تعداد 50 نفر به برگزار کنند این نبرد خونین زنگ بزنند و برای شرکت دادن سگ هایشان اعلام آمادگی کنند، این مسابقه برگزار می شود.

** شهرستان آزادشهر هیچ مکانی برای سرگرمی و تخلیه هیجان جوانان ندارد و تعداد زیادی از جوانان این شهرستان بیکار می باشند و این موضوع می تواند یکی از عوامل حضور بیش از 300 بیننده برای این مسابقه فاجعه بار باشد.**

1

2

خبرنگار افتخاری: هادی سمیعی

 انتهای پیام/