راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ با حضور پرشور مردم ولایتمدار آزادشهر برگزار شد. راهپیمایی امسال قابل قیاس با راهپیمایی هیچ سالی و هیچ مراسمی در گذشته نبود.

به گزارش تیتر آزاد، راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ با حضور پرشور مردم ولایتمدار آزادشهر برگزار شد. راهپیمایی امسال قابل قیاس با راهپیمایی هیچ سالی  در گذشته و هیچ مراسمی نبود.

حضور چند کیلومتری مردم و گستردگی جمعیت، لنز دوربین ها را شرمنده عکاسان، در نشان دادن نمای کلی از جمعیت کرده بود.

در این مراسم ترک و فارس، ترکمن و سیستانی، بلوچ و محلی ، عالمان شیعه و اهل سنت، پیر وجوان ، کودک و میانسال، سالم و معلول همه و همه شرکت کرده بودند تا لبیکی به امام خامنه ای مد ظله العالی گفته باشند.

باید بگوییم، همانگونه که رهبر عزیزمان پیش بینی کرده بود، ۲۲ بهمن امسال، ۲۲ بهمنی تماشایی شد.

43

26

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

44

45

46

47

48

انتهای پیام/