شب گذشته تعدادی از مزدوران انگلیسی وابسته به صادق شیرازی به سفارت ایران در لندن تعرض و به پرچم کشورمان بی احترامی کردند و آن را پایین کشیدند.

به گزارش تیتر آزاد، شب گذشته در طرفداران تفکر انگلیسی صادق شیرازی به سفارت کشورمان در لندن تعرض کردند و پرچم شیعه انگلیسی را بجای پرچم ایران در بالکن سفارت به حرکت در آوردند. پلیس انگلیس که مسئول امنیت سفارت ایران در لندن بود، تا ۳ ساعت هیچ واکنشی به این واقعه نشان نداد.

در همین خصوص عیسی شفائی فعال سیاسی استان گلستان در توییت خود با هشتک #سفارتـایران نوشت: فراموش نمی کنم از اتفاق سفارت انگلیس در تهران و پیامد های بعد از آن. ولی این بار که این اتفاق برای سفارت ایران افتاد ببینیم عکس العمل مدیریت اصلاحاتی چگونه خواهد بود. شاید واردات بیشتر را در دستور کارشان قرار دهند!!؟؟

2

این توییت آغازی بر تمرکز فعالان توییتری بر هشتک سفارت ایران شد. فعالان در توییت های خود انگلیس را سرآغاز همه ی فتنه ها اعلام کردند و شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی را دو لبه یک قیچی دانستند.

شوخی هایی هم با واکنش دولت نسبت به این قضیه شده بود و از دولت تقاضای برخورد مناسب با این قضیه کرده بودند.

4

5

6

1

انتهای پیام/