دومین جلسه کمیته اجرایی خدمات سفر شهرستان آزادشهر، ظهر دیروز در اتاق جلسات اداره صنعت،معدن و تجارت آزادشهر برگزار شد.

به گزارش تیتر آزاد، دومین جلسه کمیته اجرایی خدمات سفر شهرستان آزادشهر، ظهر دیروز در اتاق جلسات اداره صنعت،معدن و تجارت آزادشهر برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید تا به خانه مسافران و کارتون به دست هایی که برای جذب مسافر برای این خانه ها تلاش می کنند ساماندهی شوند.

همچنین مقرر شد تا لیست کشیک اماکن خدماتی به صنف ها ارسال شود و برای تمام مغازه های کشیک لباس متحد الشکلی تهیه شود. (هر صنف لباس مخصوص به خود)

از مصوبات دیگر این جلسه، پیگیری و نظارت بر مناسب سازی نمازخانه ها و سرویس بهداشتی جایگاه های سوخت و اماکن رفاهی بود.

در این جلسه کمیته بهداشت برای نظارت بر مواد غذایی تشکیل شد و همچنین بر نظارت ویژه برای طرح تنظیم بازار تاکید شد.

در آخر جلسهاعلام شد در خصوص تنظیم بازار تخم مرغ، برنج و مرغ منجمد توزیع شود و همچنن برای تنظیم بازار شب عید نیز سیب و پرتقال توزیع خواهد شد.

بعد از جلسه ، رئیس اصناف به همراه رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت به توزیع بنرهای کشیک و لباس های متحدالشکل بین مغازه داران پرداختند.

w4

w5

w6

انتهای پیام/