اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آزادشهر در بازرسی مشترک با اداره استاندارد که در روز گذشته انجام شد، از چند مغازه لوازم خودرو در آزادشهر تعدادی ضد یخ غیر استاندارد کاسپر کشف کردند.

به گزارش تیتر آزاد، اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آزادشهر در بازرسی مشترک با اداره استاندارد که در روز گذشته انجام شد، از چند مغازه لوازم خودرو در آزادشهر تعدادی ضد یخ غیر استاندارد کاسپر کشف کردند. قابل توجه است که بدانیم، غیر استاندارد بودن این ضد یخ ماه ها پیش اعلام شده و حتی در شهرستانهای مختلف استان و حتی آزادشهر، با فروشندگان این ضد یخ ها برخورد شده بود.

لازم به ذکر است، یکی از این مغازه ها چندی پیش توسط اداره استاندارد مورد بررسی قرار گرفته و ۸۲ ضد یخ تقلبی غیر استاندارد آن مغازه پلمپ شده بود که روز گذشته توسط اداره صنعت، معدن و تجارت آزادشهر توقیف و برای ارسال به تعزیرات ضبط شد.

نکته مهم در خصوص این ضد یخ های تقلبی غیر استاندارد که سراسر استان را فرا گرفته است، عدم پیگیری مسئولین استان نسبت به شناسایی تولید کننده این ضد یخ ها می باشد.

مغازه دارانی که ضد یخ های تقلبی غیر استاندارد در مغازه آنها کشف شده بود، اظهار داشتند، این ضد یخ ها را از یک توزیع کننده مشخص خریداری کرده اند و به گفته برخی از آنها، محل تولید این ضد یخ ها در شهرستان گنبد می باشد.

حال سوال این است، چرا مسئولین اداره استاندارد، صنعت، معدن و تجارت و یا اماکن، تاکنون اقدامی برای شناسایی تولید کننده ضد یخ های غیر استاندارد تقلبی نکرده اند؟!

آیا شناسایی تولید کننده، با وجود سرنخ های موجود بیشتر از یک روز وقت می خواهد!

آیا در این موضوع نیز پای ژن های خوب درمیان است؟!

چه چیزی باعث شده است تا مسئولین استان از تعقیب تولید کننده این ضد یخ ها خودداری کنند؟!

انتهای پیام/