طوفان های سیستان با خشک شدن تالاب هامون با ریزگرد همراه شده اند و زندگی بسیاری از سیستانیان را مختل کرده است.

به گزارش تیترآزاد به نقل از ندای هیرمند؛ طوفان های 120 روزه سیستان، هر ساله در فصل تابستان آغاز می شوند ، با تغییرات آب و هوایی در منطقه ، این طوفان ها در فصل های پاییز و زمستان نیز مهمان سیستانی ها هستند.

ریزگردهای همراه با طوفان های سیستان در زندگی مردم بی تاثیر نبوده است، بسیاری از کارشناسان، مهاجرت بی رویه مردم منطقه سیستان از مرز را همین طوفان ها می دانند.

در این تصاویر ، تاثیر طوفان های سیستان را در زندگی مردم مرزدار جنوب شرق ایران را می بینید.

انتهای پیام/