بعد از گذشت سه سال از عمر دولت روحانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه نمره ای به عملکرد وزاری دولت داده اند؟

به گزارش تیترآزاد، به نقل از راه دانا؛ با گذشت نزدیک به سه سال از عمر دولت آقای روحانی در حال نزدیک شدن به سال پایانی عمر دولت تدبیر و امید هستیم.
دولت کنونی در روزهای ابتدایی وقتی که کار خود را شروع کرده بود شعارهایی مانند حل صد روزه مشکلات اقتصادی، رفع بیکاری جوانان و وعده‌های دیگر داده بود و شایددر حال حاضر بتوان این را به جرات گفت که بسیاری از این شعارها و وعده ها عملی و محقق نشده است.
در همین رابطه بر آن شدیم که نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در خصوص عملکرد وزاری دولت تدبیر امید به وسیله نمره ای که آنها به عملکرد وزار می دهند جویا شویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهترین افرادی هستند که از ابتدای یک دولت با وزار آشنایی بیشتر دارند چرا که وقتی وزرا برای گرفتن رای اعتماد از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی می شوند برنامه هایی را که برای وزارت خانه خود دارند ارائه می دهند و پس از گرفتن رای اعتماد، نمایندگان خیلی بهتر می داند که پس از مدتی چقدر از این برنامه ها محقق می شود و چقدر نیمه کار می ماند.
بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت، وی محمدجواد ظریف را برای تصدی سمت وزارت امور خارجه در دولتش به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.
همزمان با روز سوم بررسی کابینه دولت یازدهم،وی در نهایت توانست با کسب ۲۳۲ رای از ۲۸۱ رای ماخوذه (۸۲٫۵ درصد) تصدی وزارت امور خارجه دولت یازدهم رابه دست بیاورد.
در ادامه نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت جدول در ادامه آمده است:

اسامی نمایندگان مجلس محمدجواد ظریف (وزارت امور خارجه)
احمد آریایی نژاد دبیر کمیسیون بهداشت 5
دخیل عباس زارع زاده مهریزی سخنگویی کمیسسیون شوراها 18
حمید رسایی (عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی) 9
محمد باقر شریعتی عضو کمیسیون کشاورزی) 18
بهروز نعمتی(عضو کمیسیون صنایع و معادن) 20
محمد صالح جوکار(عضو کمیسون امنیت ملی مجلس) 16
عباسعلی منصوری آرانی(عضو کمیسیون امنیت ملی) 20
قاسم عزیزی ( عضو کمیسیون برنامه و بودجه 17
سید محمد حسین میر محمدی(عضو کمیسیون اقتصاد) 17
احمد بخشایش اردستانی(عضو کمیسیون امنیت ملی) 16
ایرج ندیمی(عضوکمیسیون اقتصادی) 20
احمد سالک کاشانی(رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس) 15
زهره طیب زاده نوری(عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات) 5
محمد ابراهیم رضایی (تائب رئیس دوم کمیسیون شوراها) 18
محمد سلیمانی(عضو کمیسیون صنایع و معادن) 10
عابد فتاحی( عضو کمیسیون بهداشت) 20
سید هادی حسینی(عضو کمیسیون صنایع و معادن) 20
علیرضا خسروی(عضو کمیسیون عمران) 17


انتهای پیام/