دبیرکارگروه اقتصادی مجلس گفت: چهل سال بالندگی و پیشرفت در عرصه های مختلف بخصوص نظامی، حاصل مقاومت ملت ایران در قبال زیاده خواهی های آمریکا است.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از کلاله خبر، عبدالکریم رجبی در گفتگویی اظهار داشت: سخنرانی اخیر رهبری و تکیه بر مقاومت و منطق مقاومت در مقابل آمریکا و دشمنان نظام و انقلاب، دارای پشتوانه تاریخی و سیاسی پیچیده ای است.

وی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری، شرط پیشرفت کشور عدم ورود و دخالت امریکا است و با نگاهی به کشورهای که تحت استعمار آمریکا و هم پیمانان آنها، به تحلیل رهبری خواهیم رسید.

دبیرکارگروه اقتصادی مجلس تاکید کرد: آمریکا برای تسلیم شدن ایران در قبال زیاده خواهی های خود از هر ترفند و روشی استفاده می کند؛ روزی ناو به خلیج فارس می آورد؛ ساعتی دیگر تهدید نظامی می کند و شب سخن از مذاکره بدون پیش شرط به میان می اورد.

وی ادامه داد: دولتمردان آمریکا هوش و زکاوت ملت ایران را فراموش کرده اند و ناآگاهانه دست به اقداماتی که سال هاست از سوی ملت ایران پیش بینی و خنثی می شود؛ می زنند غافل از اینکه مردم ایران می دانند منظور از مذاکره بدون پیش شرط همان خلع سلاح نظامی و نادیده گرفتن حق مسلم ایران در صنعت هسته ای است.

رجبی گفت: استکبار، افرادی همچون شاه را می خواهد که در قبال خواسته های آنها هیچ مقاومتی نکند و انها به راحتی به سلطه خود بر کشور و چپاول سرمایه های آن بپردازند و قانون کشور، قانون آنها باشد غافل از اینکه دوران زانو زدن در مقابل مستکبرین گذشته است.

نماینده سابق شرق گلستان اضافه کرد: همانطور که شاهد هستید، برخی از کشورهای مسلمان با پذیرفتن سلطه و نفوذ آمریکا، در حقیرانه ترین وضعیت به سر می برند تا جایی که ترامپ به صورت رسمی آنها را ناتوان و حقیر می خواند.

وی در پایان تصریح کرد: این نظام و انقلاب با پشتوانه رهبری رهبر معظم انقلاب و با مقاومت خود در مقابل آمریکا و مستکبرین، عزت، شرف و استقلال خود را حفظ می کند و مسلما طبق فرمایش رهبر، هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم شدن خواهد بود.

انتهاي پيام/