رسول اکرم صلی الله علیه و اله: قرآن را روشن و شمرده بخوان و آن را مانند تخم علف، مپاش و همچون شعر به شتاب و بريده و بريده مخوان.

به گزارش تیترآزاد، پيامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم - درباره آيه «و رتّل القرآن ترتيلاً»- فرمودند: قرآن را روشن و شمرده بخوان و آن را مانند تخم علف، مپاش و همچون شعر به شتاب و بريده و بريده مخوان.
در شگفتيهايش درنگ كنيد، دلها را با آن به تپش و حركت درآوريد و همه كوشش شما اين نباشد كه به آخر سوره برسيد.

متن حدیث:

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم
في قولِهِ تعالى: «وَ رَتِّلِ القُرآنَ تَرتيلاً»: بَيِّنْهُ تِبيانا، ولا تَنثُرْهُ نَثرَ البَقْلِ، ولا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعرِ، قِفُوا عندَ عَجائبهِ، حَرِّكُوا بهِ القُلوبَ، ولا يَكُن هَمُّ أحَدِكُم آخِرَ السُّورَةِ.

«نوادر راونديّ، ص30 - منتخب ميزان الحكمه،ص406»

انتهای پیام/