مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی اجازه آتش به اختیار توسط رهبری به دانشجویان را ناشی از ضعف و کم و کاری مسئولین تصیم گیرنده خواند.

به گزارش تیتر آزاد به نقل از دانشجو سلام، متاسفانه مشاهده می شود این روزها در فضای رسانه ای از سوی مغرضان برداشتهای متفاوتی از تعبیر به آتش اختیار که از سوی مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی دانشجویان گفته شد می شود .

در همین رابطه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفتگویی با این پایگاه خبری پیرامون سخنان اخیر رهبری انجام دادند.

حجت الاسلام نامدارگفت: اجازه آتش به اختیار از سوی رهبری به دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم نشان دهنده کاستی در رده های بالاتر تصمیم گیرنده فرهنگی می باشد.

وی افزود: این سخن رهبری به هیچ عنوان نشان دهنده مزیت امور نیست بلکه حاکی از عدم توازن در برنامه های فرهنگی است که این را باید نشان دهنده ضعف مراکز تصمیم گیری و فرماندهی بالاتر دانست.

وی گفت: هرگونه برداشتهای خود سرانه از این واژه توسط مغرضین محکوم است و مطمعنا رفتارهای بی قاعده و قانون و همراه با هرج و مرج مد نظر ایشان نبوده است.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه منابع طبیعی تصریح کرد:حتی در میدان جنگ نظامی که قرار گاه مرکزی توان فرماندهی را ندارد این اختیار به افراد کاردان و کار بلد در رده های پایین تر داده می شود و صرف یک سرباز بودن در میدان نبرد اجازه فرماندهی میدان را ندارد بلکه در همان زمان هم افراد مطلع و دلسوز در رده های پایین تر اختیار آتش را برعهده دارند.

وی با انتقاد از تعبیر خشونت و بی قانونی از سخنان رهبری اظهار داشت: اتفاقا ایشان به این دلیل که در نظام اسلامی باید تمام امورات طبق قاعده اسلامی انجام شود و بعضا دستگاههای تصمیم گیرنده به این وظیفه خود عمل نمی کنند در دیدار دانشجویان از واژه آتش به اختیار سخن گفتند.

حجت الاسلام نامدار افزود: حال چطور می شود عده ای مغزض از این سخن تعبیر به خشونت کنند! در حالی که اساسا روح نظام اسلامی ضد خشونت و هرج و مرج و بی قانونی است.

وی بیان کرد: کسانی که برداشت خشونت و آشوب طلبی از واژه آتش به اختیار می کنند خود بزرگترین بی قانونی و آشوب را در این کشور انجام دادند و اساسا این گونه رفتارها با منطق آنان سازگار تر است از اینرو در صددند یک جنین تعبیر ناصوابی را از این سخنان به جامعه ارائه دهند.

وی تصریح کرد: در نظام اسلامی سیاست از دیانت جدا نیست و رفتارهای خشونت طلبانه دور از دیانت و انسانیت است و این نظام و مردم خود قربانی خشونت می باشند.

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه منابع طبیعی اظهار داشت: باید در تمام شرایط و در هر منطقه ای که زندگی می کنیم زمینه اندیشه ورزی را فراهم کنیم و بررسی کنیم برای اجرای بهتر فرهنگ اسلامی در هر منطقه ای چه روشی مورد نیاز می باشد و طبق شرایط زمان و مکان تصمیم درست را اتخاذ کنیم و این یعنی آتش به اختیار بودن که رهبری اشاره کردند.

حجت الاسلام نامدار گفت: امیدواریم با این هشدار مسئولین رده های بالاتر به فکر بیفتند و کاستی ها را برطرف نمایند تا رهبری مجبور نشوند به خاطر کم کاری دیگران به دانشجویان چنین مطلبی را بیان کنند.

انتهای پیام/