لحظاتی از ذکر و تضرع رهبر انقلاب هنگام توسل به حضرت صاحب الزمان (عج)