شاعر:علی معلم....موسیقی:علیرضا کهن دیری...آلبوم:ماه غریبستان....متن شعر:دیده بگشا ای به شهدِ مرگِ نوشینت رضا/دیده بگشا بر عدم ای مستیِ هستی فزا/.../دیده بگشا ای صنم ای ساقیِ مستان ، علی........

 

دانلود

انتهای پیام/