شعار خودجوش مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ضد ولایت فقیه دانش اموزان ........

 

انتهای پیام/