روستای سر سبز قشلاق یکی از روستاهای زیبای بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر است.

 titreazad7

titreazad6

 titreazad7

 titreazad7

 titreazad7

 titreazad7

 titreazad7

 titreazad7

 titreazad7

 titreazad7

 titreazad7

انتهای پیام/