به مناسبت هفته بسیج همایش اقتدار بسیجیان در مصلی بزرگ آزادشهر برگزار شد.

 به مناسبت هفته بسیج همایش اقتدار بسیجیان در مصلی بزرگ آزادشهر برگزار شد.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

انتهای پیام/