شب گذشته شهردار آزادشهر برای پاسخگویی به شورای شهر فراخوانده شد.

 به گزارش تیتر آزاد، شهرام سعیدی شهردار آزادشهر، شب گذشته رای پاسخگویی به نحوه عملکرد خود به شورای شهر فراخوانده شد.

شنیده ها حکی از آن است که تصمیم نهایی در خصوص ابقا و یا سلب مسئولیت از وی ، ظهر امروز اتخاذ خواهد شد.

انتهای پیام/