شهردار آزادشهر در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص آتش سوزی 5 شنبه هفته گذشته گفت: در آتش سوزی هفته گذشته جان یک انسان را نجات دادیم اما هیچ رسانه ای به این موضوع نپرداخت و فقط نقاط ضعف ما گفته شد.

 به گزارش تیترآزاد، علی اصغر منصوری شهردار آزادشهر در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص آتش سوزی هفته گذشته اظهار کرد: آتش سوزی روز 5 شنبه، به اندازه ای بزرگ بود که ما مجبور شدیم از آتش نشانی های شهرستانهای اطراف و حتی گرگان کمک بگیریم. بنده این آتش سوزی را پلاسکوی آزادشهر می دانم.

 شهردار آزادشهر تصریح کرد: ساعت 6:45 صبح به آتش نشانی آزادشهر خبر دادند که اداره دارایی این شهرستان آتش گرفته است. 3 نیروی آماده داشتیم که بلافاصله با لباس آتش نشانی و تجهیزات به محل آتش سوزی اعزام شدند.

وی افزود: الباقی نیروها نیز فراخوان شدند و آنها نیز به سرعت به محل آتش سوزی آمدند. اما نکته ای که به چشم رسانه ها آمد لباس آتش نشانی نپوشیدن نیروهای ذخیره بود. درصحبتی که با آنها داشتم معلوم شد، برخی ها لباسهایشان را تازه شسته بودند و برخی فراموش کرده بودند لباس آتش نشانی بپوشند.

منصوری خاطرنشان کرد: ما در اولین اقدام به تخلیه خانه های اطراف کردیم. همچنین تمام تانکرهای فضای سبز خود را پر از آب کرده و به محل حادثه فرستادیم تا ماشینهای آتش نشانی برای آبگیری از محل خارج نشوند.

شهردار آزادشهر اذعان کرد: آتش نشانان آزادشهری در آتش سوزی هفته گذشته جان یک انسان را نجات دادند اما هیچ رسانه ای به این موضوع نپرداخت. آبدارچی اداره مالیات آزادشهر در طبقه سوم گیر افتاده بود و احتمال خفگی وی دور از ذهن نبود. نیروهای ما با کمک  بالابر اداره برق توانستند وی را نجات دهند.

2

وی بیان کرد:به نظر بنده نیروهای آتش نشانان تازه کار آزادشهر با نجات همین فرد، وظیفه اصلی خود را انجام داده بودند. متاسفانه رسانه ها به بزرگی آتش سوزی و کمبود تجهیزات ما توجهی نکردند.

5

منصوری تصریح کرد: بنده در اولین ماه هایی که به شهرداری آزادشهر آمدم، از نبود امکانات در آتش نشانی و کم بودند نیروهای آتش نشان سخن گفتم .

شهردار آزادشهر در خصوص اوضاع آتش نشانی های استان گلستان گفت: قبل از بنده آتش نشانی آزادشهر تنها 2 نیرو داشت. بنده چون اهمیت موضوع را درک کرده بودم، در اولین قدم تعدادی نیروی جوان برای آتش نشانی استخدام کردم که این استخدام برای بنده حاشیه های زیادی نیز ایجاد کرد و رسانه ها به بنده هجمه های زیادی وارد کردند اما من کوتاه نیامدم، زیرا به ضرورت کارم اطمینان داشتم.

وی اظهار کرد: آتش نشانی های استان به غیر از شهرهای گرگان و گنبد و دو سه شهر دیگر، وضعیت مناسبی ندارند و از کمبود امکانات و نیروی کافی رنج می برند. این کمبودها در ابتدا بخاطر بی توجهی شهرداران به اهمیت آتش نشانی می باشد.

منصوری ادامه داد: نگاه به آتش نشانی ها باید به مانند نگاه به نیروهای نظامی بوده و برای خطرات احتمالی و پیش بینی نشده همواره تجهیز و آماده باشند.

شهردار آزادشهر اعلام کرد: بنده بارها پیشنهاد داده ام که آتش نشانی باید به سازمانی مستقل با بودجه ای مستقل تبدیل شود. البته می توان از درآمد شهرداریها هم برای تقویت این سازمان کمک گرفت. در استان گلستان باید 2 مرکز بزرگ آتش نشانی در شرق و غرب وجود داشته باشد تا نیروهای آتش نشانی شهرهای استان در آن آموزش ببینند و از همانجا تجهیز شودند. 

وی خاطرنشان کرد: ارتفاع اکثر آپارتمانها در آزادشهر حدود 14 می باشد، البته ساختمانهای بلندتری نیز داریم که ارتفاع آنها به 21 یا 24 متر می رسد اما امکانات فعلی آتش نشانی آزادشهر برای ساختمانهای همکف است. این آتش سوزی باعث شد تا به بنده اجازه دهند ماشین آتش نشانی آزادشهر را به بالابر 14 متری مجهز کنم.

منصوری در پایان گفت: ما  در ادامه برنامه های خود برای آتش نشانی آزادشهر، دوره های آموزشی مداوم و تمرینات ورزشی هدفمند را در دستور کار قراردادیم. همچنین به دنبال آن هستم که آتش نشانی آزادشهر را برای مهار دو آتش همزمان تجهیز کنم.

3

6

4

انتهای پیام/