همایش ملی آسیب های روانی – اجتماعی نو پدید با حضور برخی از صاحب نظران، استادان و دانشجویان در سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر برگزار شد.

به گزارش تیتر آزاد، به همت حوزه معاونت پژوهش و دانشکده علوم انسانی و گروه روانشناسی واحد آزادشهر، همایش ملی آسیب های روانی – اجتماعی نو پدید با حضور برخی از صاحب نظران، استادان و دانشجویان در سالن همایش های واحد آزادشهر برگزار شد.

معاون پژوهشی واحد آزادشهر گفت: در سال های اخیر شاهد بروز آسیب های جدی اجتماعی در فضای مجازی ، اینترنت و ماهواره بوده ایم که این آسیب ها منجر به ازبین رفتن بنیان خانواده ، ارتباطات نامشروع و تهاجم فرهنگی در جامعه شده است .

دکتر محمد مهدی نادری لزوم برگزاری همایش هایی با این مضمون در جهت روشنگری جامعه جوان ما ضروری دانست و گفت: توسعه آسیب های نوپدید می تواند آسیب های جدی در بروز آسیب های اجتماعی منجمله افت تحصیلی ، انزوا ، خشونت و طلاق خصوصا درجامعه جوان ما داشته باشد که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

در ادامه دکتر حسینایی دبیر همایش ملی آسیب های روانی – اجتماعی نو پدید در خصوص چگونگی برگزاری این همایش گفت : تعداد130مقاله با محورهای: آسیبهای ناشی از اینترنت ، اعتیاد اینترنتی و علل روانی- اجتماعی و پیامدهای آن ، صفحات اینترنتی غیراخلاقی و علل و پیامدهای آن، اینترنت و سلامت روان ، ایتنرنت و سلامت اجتماعی ، آسیبهای ناشی از رایانه ، عوارض جسمی و روانی ناشی ازرایانه، اعتیاد رایانه ای و علل روانی- اجتماعی و پیامدهای آن ، آسیب های ناشی از شبکه های اجتماعی، عوارض روانی ناشی از شبکه های اجتماعی و علل و پیامدهای آن ، عوارض اجتماعی ناشی از شبکه های اجتماعی و علل و پیامدهای آن ، آسیبهای ناشی از تلفن همراه ، تلفن همراه و آسیبهای روانی و علل و پیامدها و تلفن همراه و آسیبهای اجتماعی و علل و پیامدها به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس بررسی مقالات توسط هیات داوران ، تعداد 83 مقاله پذیرفته شد که از بین آن 12 مقاله بصورت سخنرانی و 70 مقاله بصورت پوستر در همایش ارایه گردید.

010 

010 

انتهای پیام/